Ik krijg vaak berichten vanuit gebruikers dat Outlook niet goed functioneert wanneer er gebruik gemaakt wordt van shared mailboxen.
Problemen kunnen zijn :

 • Niet kunnen mailen als de shared mailbox
 • Items die ontbreken in de shared mailbox
 • Algemene traagheid binnen Outlook

Wat in 99% van deze gevallen de oplossing blijkt te zijn is om het Outlook profiel op een bepaalde manier in te richten.

Deze aanpassing werkt sowieso vanaf Outlook 2013 tot de recentste versies.

Onder de account instellingen dienen een aantal aanpassingen gedaan te worden :

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 2. Klik op Exchange of Microsoft 365 en klik vervolgens op wijzigen.

  Opdracht Wijzigen in het dialoogvenster Accountinstellingen

 3. Schakel onder Offline-instellingen het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in.

  selectievakje exchange-modus met cache gebruiken in het dialoogvenster account wijzigen

  (Als u een Microsoft 365-abonnee bent met semi-Annual-updates, schakelt u onder Offline-instellingenhet selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in om e-mail te downloaden naar een Outlook-gegevensbestand.

Dialoogvenster account instellen, pagina Exchange-account instellingen.

4. Sluit Outlook af en start het programma opnieuw.

Hierna dienen we een aanpassing te doen voor de shared folder instellingen binnen Outlook :

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 2. Klik op Exchange of Microsoft 365 en klik vervolgens op wijzigen.

  Opdracht Wijzigen in het dialoogvenster Accountinstellingen

 3. In het volgende scherm klik op the advanced of geavanceerd tab afhankelijk van de taalinstelling van Outlook.

 4.  Haal het vinkje weg voor Download shared folders of gedeelde mappen downloaden afhankelijk van de taalinstelling van Outlook.

Herstart Outlook en hierna zouden de problemen met Outlook verleden tijd moeten zijn!!